لاله علی خانفام

لاله علی خانفام

متولد 1 فروردین 1370 در بناب

کارشناس ارشد معماری از هنرهای زیبا دانشگاه تهران

«در خانوادهای به دنیا آمده ام که علاقه به هنر در آن همیشه وجود داشت. برادری که روزگاری به سبک رئال نقاشی می کرد و به واسطهی او با این فضا ناآشنا نبودم. پدری که انتقاد و نگاه منتقدانه را به من آموخت. علاقه ام به هنر و نقاشی شروع مشخصی ندارد. تا جایی که حافظه م جوابگوست، از دوران کودکی علاقهمند بودهام و خودجوش دنبالش کردهام، بدون هیچ آموزهای! گاهی کارهایی با فضای طنزآلود وکاریکاتور و….

ولی شروع جدی تر در نقاشی برای من همزمان با ورودم به تهران و آغاز تحصیل در هنرهای زیبا رقم خورد؛ تهرانی که پر از هیاهو، جمعیت، دغدغه و … است. محیطی که می شد با دید انتقادی آن را نگاه کرد. زمینهی منتقدانهای من در آن رشد کرده بودم و پدر و مادری که حامی و مشوق این راه بودند. و من نقاشی را راهی برای حرف زدنم میدانم و در حقیقت آموختم که چگونه حرف بزنم.»

--------------

نمایشگاه‌های لاله علی خانفام: